Αρχιτεκτονική

Ως ομάδα απορρίπτουμε το συνηθισμένο και το συμβατικό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μοναδικές εμπειρίες διαβίωσης μέσω “έξυπνης”, εφαρμοσμένης αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι προϊόν λεπτομερούς μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου για τους πελάτες μας.

Κατασκευή

Η ανάθεση των επιμέρους τμημάτων ενός έργου σε μεμονωμένους εργολάβους και κατασκευαστές μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή. Η εταιρεία Archtify διαθέτει τη γνώση που απαιτείται για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος, με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής. Η γνώση αυτή αξιοποιείται υπέρ των πελατών μας, για να βρεθεί η ομάδα με τις καλύτερες δεξιότητες και την περισσότερη εμπειρία με στόχο τη διεκπεραίωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε έργου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία Archtify αποτελεί μια διεπιστημονική, πολύγλωσση ομάδα που μπορεί να παρέχει επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή, την απόκτηση και διάθεση οικοπέδων καθώς και τη συντήρηση υπαρχόντων κατασκευών. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να διατίθενται από την αρχή έως το τέλος ενός έργου είτε να ακολουθούν τα στάδια της εκπόνησης του, όπου απαιτούνται. Σε κάθε περίπτωση, εγγυόμαστε στους πελάτες μας μια οικονομικά αποδοτική και εύκολη εμπειρία.

X
ESPA Image